Opublikowano

Rodzaje spółek handlowych w Polsce

W Polsce istnieje 6 rodzajów spółek handlowych pod którymi możecie działać przedsiębiorstwo. Są one regulowane i tworzone na podstawie Kodeksu cywilnego z 24 kwietnia 1964 r. oraz Kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. Spółki są bardzo korzystną formą prowadzenia działalności z punktu widzenie przedsiębiorcy zarówno od strony prawnej, jak i ekonomicznej. Zanim jednak podejmiemy decyzję w jakiej formie chcemy prowadzić swoją działalność warto jest zapoznać się z tym, czym charakteryzują się konkretne rodzaje spółek.

Spółki osobowe

W Polsce dzielimy spółki na osobowe oraz kapitałowe. W poczet spółek osobowych wchodzi:
* Spółka Cywilna
Nie posiada osobowości prawnej. To sposób prowadzenia działalności, który umożliwia jej wspólne prowadzenie. Każdy ze wspólników powinien wnosić do spółki kapitał finansowy, umiejętności i pracy w podobnym wymiarze (takie przynajmniej są założenia tej formy prowadzenia działalności). Partnerzy ręczą za zobowiązania spółki również własnym, prywatnym majątkiem. Założenie spółki cywilnej następuje poprzez sporządzenie umowy pomiędzy wspólnikami. Konieczna jest także rejestracja w urzędzie każdego z nich.
* Spółka Jawna
Spółka jawna jest w założeniu bardzo zbliżona do spółki cywilnej. Jednak różnica pomiędzy nimi polega na tym, że spółka jawna podlega prawom zawartym w Kodeksie Spółek Handlowych, a nie Kodeksie cywilnym. W nazwie spółki musi pojawić się nazwisko co najmniej jednego ze wspólników. Niezbędna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.
* Spółka Komandytowa
Przeznaczona dla wspólników, którzy mają różny wkład w spółkę. Dzięki tej formie prowadzenia działalności mogą regulować swoją odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do kwoty ustalonej w podpisanej przez siebie umowie.
* Spółka Partnerska
Przeznaczona dla osób wykonujących wolne zawody, nieposiadających działalności gospodarczej. Podobnie, jak spółka jawna wymaga w nazwie przynajmniej jednego z nazwisk wspólników, a także wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie posiada osobowości prawnej.

Spółki kapitałowe

W Polsce przedsiębiorcy mają możliwość założenia również spółek kapitałowych takich, jak:

*Spółka zoo
Zasadnicza różnica pomiędzy spółką zoo a pozostałymi rodzajami spółek, to fakt, że współudziałowcy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Do jej założenia niezbędny jest kapitał zakładowy.
* Spółka akcyjna
W założeniach przypomina spółkę zoo, jednak jej forma jest znacznie bardziej skomplikowana. Wymaga kapitału 100 000 zł.